İnsanlar hayatları boyunca geçinebilmek için veya ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sürekli olarak çalışmaktadırlar. Çalışan bu insanlar maaşlarının haricinde yatırılan SGK ile gelecekleri ve sağlık güvenceleri sağlanmaktadır. Sürekli olarak çalışan bu insanlar çalıştıkları süre zarfında ödedikleri prim ya da kesenek ödeyerek çalışırlar.

Ve bu durum çalışan bu insanların fikir ve bedeni gücünü kaybetmesi ve yaşı geldiğinde kanuni şartlara göre bu kişinin maaşının bir kısmına belli bir hizmet karşılığı olmadan hak sahibi olurlar. Ve böylelikle bu insanların belli bir yaşa geldiğinde çalışamaması durumunda kendilerine ödenen aylık gelirler ile geçimlerini ve ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Bu olaya ise emeklilik denir.

Emeklilik yasalar ve kanunlar ile belirlenen uzun bir süre çalıştıktan sonra çalışma hayatına son veren kişilere denmektedir. Emekliliğin yanı sıra bu kişilere tekaüt de denmektedir. Bu hakka ise geçmişte çalıştıkları sürede ödenen primler ile karşılıksız bir şekilde edindikleri haklardır. Son güncellemelere göre Türkiye’de emeklilik yaşı ise, ereklerde 60, kadınlarda 58 olarak bilinmektedir.

Erken Emeklilik Nedir?

Emeklilik, yukarıda bahsedildiği gibi bir kişinin çalıştığı süre boyunca ödemiş olduğu primler ile belli bir yaşa geldikten sonra hak kazanması sonucunda kişinin çalışma hayatına son vermesi ve bu son verme ardından çalıştığı dönemde aldığı maaşının belli bir kısmını karşılıksız bir şekilde almasına verilen bir attır. Bu kişiler yaşları dolduğunda ya da primleri biriktiğinde emekli olmaya hak kazanırlar. Fakat bunun yanı sıra erken emeklilik kavramı ise oldukça yaygındır. Bu emeklilik ise, çalışmış olan bir kişinin emekli şartlarını normal süreden daha kısa sürede elde etmesine denilmektedir.

Çoğu insan yoğun olarak çalıştıkları iş dünyasından yoruldukları ve sıkıldıkları için bir an önce emeklilik hayalleri kurmaktadırlar. Erken emekli olabilmek için bazı şartlar ve kurallar bulunmaktadır. Bu erken emeklilikte sigortalı olarak çalışan kadın çalışanın doğum yaptığı durumda, doğum sonrası iki yıllık sürelerini borçlanabilmektedirler. Sigortalı olarak çalışan erkek çalışan ise, askerlik borçlanmasına sahip bir hakkı vardır. Bu iki borçlanma şekli de erken sürede emekli olmanın şartlarından birisidir. Erken emekli olabilmenin iki çeşidi bulunmaktadır. Biri malulen emeklilik diğeri ise erken emekliliktir.

Malulen emeklilik: çalışan bir işçinin çalıştığı sırada başına gelen herhangi bir olay sonucunda tedavisi olmayan ya da iş yapamaz duruma gelmesi ile uygulanan bir emeklilik çeşididir. Bu nedenle bu işçi priminin dolması ya da yaşının dolması gibi durumları beklemeden emekli olmaktadır.

Fakat malulen emekli olabilmenin de çeşitli şartları bulunmaktadır. Bunlardan biri çalışanın en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra en az 1800 gün prim ödenmesi de gerekmektedir. Son olarak ise çalışan işçinin başına gelen olayda %60 ve üzerinde çalışma güç kaybı raporunun olması gerekmektedir.

Erken emeklilik: malulen emekliliğin aksine bir kaza yaşanmadan kişinin vergi indiriminden yararlanarak emekli olması durumudur. Fakat bu emeklilik içinde birçok şart bulunmaktadır. Bu şartlar yerine getirildiği durumda kişi bu emeklilik hakkını kazanabilmektedir.

 

Geçmişe Dönük Borçlanma Nedir?

Emeklilikte yaşını doldurmuş olan insanların prim gün sayısını dolduramamış olması durumunda emeklilikleri gerçekleşmemektedir. Bu gibi durumlar için SGK emekli olabilmeye yarar sağlamak adına bazı fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlardan biri olan geçmişe dönük borçlanma yolu ile erken emekli olunabilmektedir.

5510 sayılı kanuna göre imkan tanınan bu hizmet borçlanmaları bu kanunun 41. Maddesinde ele alınmaktadır. Bu borçlanmaya konu edinilen borçlanmalar ise 41. Madde şöyle belirtilmektedir.

-Doğum yapan kadınların doğum borçlanması

-Askerlik görevini yapmış olan erkeklerin askerlik borçlanması

-4C kapsamında olan aylıksız izin süreleri borçlanması

-Avukatlık stajı yapan kişilerin sigortalarının bu dönem içerisinde ödenmemesi durumundan dolayı kaynaklanan borçlanma

-Sigortalı çalışanların tutuklanması durumunda, serbest kaldıktan sonra tutuklu oldukları süre için yapılan borçlanma

-Doktora yapan kişiler bu süreç içerisinde sigortalı değillerse, bu süreç için yapılan borçlanma

-Fahri asistanlık sürelerinde hekimlerin borçlanma durumu

Kanunda yer alan bu maddeler doğrultusunda çalışanların yapabildikleri borçlanmalar ile emekliliklerine olanak sağlanmaktadır.

Erken Emekli Olmanın Yolları

Emekli olabilmek için yukarıdaki şartlar ile ancak mümkün olması söz konusudur. Erken emekli olabilmek herkesin hayalidir. Bu emeklilik için bazı şartlar bulunmaktadır. Ve bu şartların yerine getirilmesi durumunda emeklilik mümkündür. Bu şartlar ise,

Bakıma muhtaç çocuk: yapılan düzenlemeler ile bakıma muhtaç çocuk sahibi olan anneler bu emeklikten faydalanabilmektedirler. Bu konuda temel şart sadece bakıma muhtaç çocuk olması şartıdır.

Doğum borçlanması: sigortalı olarak çalışan bir kadının doğum yaptıktan sonra doğum borçlanması hakkı ile normal süreden daha erken bu emeklilik hakkında faydalanabilmektedir.

Yıpranma ve hizmet zamları: bazı işlerin daha çok çalışanı yıpranması durumundan dolayı yıpranma ve hizmet süresi zamlarına olan şartların gerçekleşmesi ile çalışanlara bu emeklilik hakkı verilmektedir.

Askerlik borçlanması: sigortalı olarak çalışan bir erkeğin askerlik yapmış olmasından dolayı askerlik borçlanması hakkı ile bu emeklilik hakkı sağlanmaktadır.

Bu şartlar doğrultusunda emeklilik süresini normal süreden daha erken sürede hak sahibi olmaları ile çalışanlar bu hakka sahip olmaktadırlar. Henüz bu emeklilik ile ilgili bir yasa olmaması durumu ile birlikte yukarıda geçen şartlar doğrultusunda erken sürede emekli olma hakkına sahip olunabilmektedir. Diğer türlü normal emeklilik süresi, çalışanların yaşı dolduğunda ve prim günleri tamamlandığında emekli olmaya hak kazanmaktadır.