Günümüz modern dünyasında farklılaşan hayat koşulları ile iş hayatı ve özel hayat da birlikte birçok değişikliğe girmiştir. İnsanlar gelişen bu dünyada geçimlerini daha rahat sağlayabilmek ya da ekonomik açıdan hayat standartlarını daha yüksek seviyeye çıkarabilmek için iş hayatlarında oldukça yoğun mesai harcamaktadırlar. Bu mesailer sayesinde işçilerin maaşlarından hariç ek bir ücret alırlar.

 Ve bu insanların hem geleceklerini hem de şuan içinde bulundukları zamanlarına oldukça yarar sağlamaktadır. Mesai ya da fazla mesai denilen bu kavram aslında işçinin normal haftalık çalışma süreci haricindeki çalışmaya devam ettiği süre zarfına verilen bir isimdir. Ve bu durum sonucunda mesai yapan işçilerin maaşlarına ek olarak fazla ücret alabilecekleri imkanına olanak sağlar.

İşçi haklarını gözeten kanunlara göre çalışanların haftalık maksimum 45 saat çalışması gerekmektedir. İşveren isterse bu haftalık çalışma saatini daha az süreye indirebilme hakkına sahiptir. Ve bu haftalık çalışma süresi olan 45 saatin üzerinde çalışan işçiler fazla çalışma yapmış olarak hesaplanmaktadır.

Bu fazla çalışma olarak adlandırılmış olan mesai farklı başlıklar olarak üçe ayrılmaktadır. Birincisi, fazla çalışma ikincisi, fazla süreli çalışma ve son olarak üçüncüsü ise, bayram ya da hafta tatili çalışması olarak sınıflandırılmaktadır. Fazla çalışma başlığı, yukarıda da belirttiği gibi işçinin haftalık 45 saatten fazla çalışma durumunu kapsamaktadır. Fazla süreli çalışma başlığı ise işçinin haftalık 45 saatten az çalışması durumunda normal çalışma süresi dışında haftalık 45 saate kadar olan süre zarfına denmektedir.

 Bir diğer başlık ise, bayram ya da hafta tatilinde işçinin çalışması durumudur. Bu bayramlar ise dini veya özel bayramlar ya da resmi tatilleri kapsamaktadır. Bunun haricinde hafta tatili olarak bilinen genelde pazar günlerinde bir günlük çalışmaları durumunda oluşmaktadır. Başlıklardan ve içeriklerden de anlaşılacağı gibi bu üç mesai türleri olarak bilinen başlıklar birbirleri ile benzer durumlardır. Sadece çalışma saatlerine ve günlerine göre değişiklik göstermektedir.

Fazla mesai ve mesai ücretleri 4857 sayılı iş kanunu ile uygulanmaktadır. Bu kanuna göre haftada 45 saatten fazla çalışan işçiler fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma kabul edilir. Ama bu mesailer ücretli ve işçinin rızası olduğu sürece kanuna aykırılığı yoktur. Çünkü işveren ve işçinin, yani bu iki tarafında rızası ile gerçekleşmektedir. İşçi yaptığı bu mesai sonucunda bir gelir elde eder ve bunun karşılığı olarak da işveren için daha fazla çalışır.

 

Bordro Ne Demek?

İçinde bulunduğumuz günümüz koşulları ile artık iş dünyasına daha hakim bir durum vardır. Bu iş dünyasının getirdiği koşullardan dolayı birçok terim ve teknolojik yenilikler biz insanların hayatına girmektedir. Mesai, ek pirim, pirim gibi birçok sözcüğün yaygınlaşmasına olanak sağlamaktadır. Bunlardan biri olan bordro ise çalışanlar tarafından bilinirken birçok insan tarafından bilinmemektedir.

Bordro, işverenin her ay düzenli olarak tüm çalışanlarının aylık kazançlarından belirli bir miktarda kesintiler uygular. Ve bu kesintilere kendi payını da ekleyerek devlete bir ödeme yapar. İşverenin çalışanlarının kazançlarından yapmış olduğu bu kesinti ve işçiler adına devlete ne kadar bir miktar vergi ödediğini gösteren belgeye verilen attır.  Kısacası yapılan bir hesap sonucunu daha ayrıntılı olarak gösteren belge bordro denir. Ve bu belge işverenin çalışanlarından her ay düzenli olarak kestiği bir miktar para gibi, bu bordro belgesi de her ay işverenler işçilere imza karşılığında dağıtmak zorundadır. Bu belgeler kişiden kişiye göre yani her işçiden diğer işçiye göre ayrı ayrı düzenlenmektedir.

Fazla Mesai Ödenmediği Halde Bordronuzda Fazla Mesai Dahil Mi Yazıyor?

İnsanlar tarih boyunca hayattaki yaşamlarını sürdürebilmek için çalışmışlardır. Fakat bu durum günümüzde artık biraz daha değişmektedir. İnsanlar hayat standartlarını daha yüksek bir seviyeye taşımak için oldukça zor ve uzun saatler harcamaktadırlar. Çünkü bu uzun saatler mesaiye girmektedir. Bu durum maaş hariç ekstra ayrı bir ücret demek anlamına gelmektedir. Ya da işverenlerin işçilere vardiyalı olarak işlerin yürümesi için fazla mesai yapma karşılığında işçilere verdiği ek ücretler ile işlerin herhangi bir kesintiye uğramasına engel olmaktadır.

Bu fazla mesai durumunda işçilere ekstra ücretler ödenir. Ve bu ücretler tıpkı işçilerin maaşları gibi benzeri hesap işlemlerinin hepsi bordro belgelerinde gösterilir. Bu Bordro belgeleri her ay düzenli olarak hazırlanır. Ve bu bordrolarda ilk önce hangi döneme ait olduğu belirtilir. Akabinde firma bilgileri yer almaktadır.

Daha sonra bu bordro belgenin içerisinde işçinin kişisel bilgileri yer alır. Bu kişisel bilgilerin içerisinde işçinin almış olduğu ücrette yer almaktadır. Ardından işçinin belirli olduğu dönem içerisindeki kazançların hepsi yer almaktadır. Bu bölüm içerisinde fazla mesai, hafta tatili, ücretli tatil ve resmi tatil ve varsa sosyal yardımlarda yer almaktadır. Son olarak birde bordro belgesinde kesintiler yer almaktadır. Burada da işverenin işçinin maaşından ve priminden ne kadar kesinti yaptığından sigorta gününe kadar her şey yer almaktadır.

Bu belge sayesinde işçinin ödenmeyen mesaisinin bordro belgesinde dahil mi yazdığını da ortaya çıkartmaktadır. Kazançlar bölümünde tüm kazançların hepsi yazılarak olmayan bir kazanç dahil olarak yazılması mümkün değildir. Aksi halde usulsüzlük olur. İşveren bu hesaplama işlemini genelde bankalar yoluyla gerçekleştirir. Ve işçi bu belge ile her şeyi öğrenir. Zorunlu olarak düzenlenen bordro belgesi, ödenmeyen bir mesai ücreti nedeni ile bu mesai dahil olarak yazılmamaktadır.