SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kısaltmasıdır. Bu sistem risklerden dolayı geliri ile kazançları azalan insanların başkalarına muhtaç olmadan yaşam ihtiyaçlarını gidermek için kurulmuştur. Burada ortaya çıkan sosyal riskleri bu durumda vatandaşın kendisi değil devlet karşılamaktadır. Hastalık ve kaza gibi durumlarda devletin sağladığı hizmetlerden yararlanması ve aynı zamanda emeklilik imkânı ile birlikte emekli maaşı gibi birçok avantajı da insanlara sağlamaktadır.

Bu sistem tamamen vatandaşlar için kurulmuş ve vatandaşlar için hayata geçirilmiş olan bir sistemdir. Bu sistem dahilinde sigortalı olarak görünen herkes devletin sunduğu birçok imkândan yararlanmanın yanı sıra devlet hastanelerinin sağladığı birçok sağlık hizmeti ile birlikte SGK’ın anlaşmalı olduğu özel hastanelerin de sunmuş olduğu sağlık ve bakım hizmetlerinden yararlanmak mümkündür. Bunun yanı sıra emeklilik avantajı da sağlayan SGK kişinin kendisi ya da sigortalı olarak çalıştığı kurum tarafından yatırılan primler sonucunda sigortalı görünmekte ve yaş sınırı ve saat sınırını doldurması ile emekli olarak emekli maaşı alabilmektedir.

Prim ise birçok farklı anlamda karşımıza çıkmaktadır. İşçiyi, çalışanı isteklendirip iş oylumunu artırmak ereğiyle, artan üretim, satış vb.den dolayı işverenin işçiye, çalışana ücretleri dışında ödediği ek para. Pay senetlerinin asıl ederiyle piyasa fiyatı arasındaki artış. (Türkiye’de) sosyal güvenlik kurumlarına işçi ve işverence ya da bağımsız çalışanca her ay verilmesi yasayla zorunlu olan, ücretin belli bir yüzdesi olarak belirlenmiş para. Üstün başarı gösteren sporculara verilen armağan. (İşveren) işini iyi yapan işçiyi primle ödüllendirmek. Değerli saymak, değer vermek.

(Bir yatırım aracı vb.) iyi gelir getirmek. (Düşünce, meslek vb.) çok yandaş bulmak. Gibi birçok farklı anlamı taşıyor olsa da prim kişilerin ya da kişilerin çalıştığı firmaların o kişiler adına SGK’ya yatırdıkları sigorta karşılığında istenen ücret olarak tanımlanabilir. Primler sayesinde kişiler sigortalı olur ve ilerleyen süreçte ise emeklilik gibi bazı avantajları ellerinde barındırırlar. Bu durum karşısında ise insanlar bu primleri ya kendileri ya da çalıştıkları firmalar yatırmakta bunun sonucunda ise kişiler sigortalı olarak bu durumu yaşamaktadır.

SGK Primi Nedir?

SGK primleri, çalışanların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını ve gerekli koşulları sağladığında emekli olmasını sağlamak için çalışanın işvereni tarafından ödenmesi gereken bir sistemdir. Bu sistem sayesinde kişiler ya kendileri ya da çalıştıkları firmalar aracılığı ile aylık olarak belli bir miktar ödeme yaparak ilerleyen süreçteki emeklilik şanslarını elde eder ve bununla birlikte devlet hastanelerinin ve SGK kurumunun anlaşmalı olduğu özel hastanelerde ek ücret ödemeden bütün sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamaktadır.

Sadece kişi odaklı olmayan bu sistem aynı zamanda kişilerin bakmak zorunda oldukları 18 yaş altı çocuklarının da sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle, SGK primlerinin düzenli olarak yatırılması ile sadece kişiler değil bütün aile fertlerinin bu hizmetlerden yararlanması sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra kişiler sadece sağlık sigortası da yaptırabilir. Bu sigorta da sadece sağlık hizmetleri için geçerlidir fakat emeklilik imkânı tanımaz bu nedenle birçok kişi emeklilik odaklı düşünmesinden dolayı SGK primlerini aksatmadan yatırmak ya da bir firmada sigortalı olarak devamlı çalışmak zorundadır. SGK primlerinin eksik yatırılması ise birçok farklı sonuç doğurabilmektedir.

SGK Primleri Nasıl Hesaplanır?

İşverenlerin ödemesi gereken aylık sigorta primi yıldan yıla değişmekle birlikte, kişinin aldığı toplam çıplak maaş ve sosyal güvenlik matrahına dahil edilen ek ödemeye göre hesaplanır. Bu primler sayesinde çalışanlar, kendilerinin ve ailelerinin çeşitli sağlık ihtiyaçlarını karşılarken, belirli koşullar sağlandığında emekli olma hakkına sahiptir. Hesaplanan SGK primlerinin eksik yatırılması ise bu anlamda bazı sorunlar yaratmaktadır. Çalışan, işveren ve işsizlik oranının SGK primi kapsamındaki toplam maaşla çarpımı üzerinden hesaplanır.

İşçi sigortası oranı yüzde 14, işveren oranı yüzde 20,5, işçi işsizlik oranı yüzde 1 ve işveren işsizlik oranı yüzde 2'dir. Ancak, şirket en son teşviklerden yararlandığında oranlar ve ilgili prim tutarları değişebilir. Bütün bunlar göz önüne alındığında ise kişiler ya da firmalar bu prim miktarını hesaplatarak gerekli olan miktarı aylık anlamda SGK bünyesine yatırmalı ve bu yatırma ile birçok hizmetten yararlanmalıdır. Bu durum düşünüldüğünden daha önemlidir. Önemli olmasının temel nedeni insanların genellikle emeklilik odaklı hesaplar yapması ve bu primler sayesinde emeklilik şansını elde edebilir olmasıdır.

SGK Primlerinin Eksik Yatırılması

Önceki başlıklarda SGK’nın ve primin ne anlama geldiğini bununla birlikte SGK primlerinin ne gibi avantajlar sağlayarak insanlar için önemini ve nasıl hesaplandığını anlattık. Bunun yanı sıra SGK primlerinin eksik yatırılması durumu bazı insanların karılaştığı ve bu anlamda herhangi bir işlem yapılmazsa da büyük sorunlar çıkabileceği anlamını taşımaktadır. Bu durumda insanların karşılaştıkları en büyük sorun genellikle emeklilik imkanının ellerinden alınması ya da kaybetmeleri olarak sayılabilir.

SGK primlerinin eksik yatırılması durumunda bu durum ile karşılaşan insanların emeklilik hayallerinin yıkılması da bir gerçek. Bununla birlikte sadece emeklilik hayalleri değil, bu durumda hastanelerden alınan sağlık hizmetlerinde de sorunlar çıkmaktadır. SGK primlerinin geç yatırılması ile birlikte hastanelerde alınan hizmetlerin ücretleri de ceza olarak kişilere yansımaktadır. Bu durum ile karşılaşmamak adına primlerin düzgün yatıp yatmadığını sürekli kontrol etmek ve bu gibi bir durumda hemen başvuru yapılması gerekmektedir.